Dự án Kênh Phú Ninh - Quảng Nam


Ống FRP DN1500 chuẩn bị sẵn sàng để chuyển đến công trường tại Quảng Nam

Ống FRP DN1500 đang được hạ xuống tại công trường Kênh Phú Ninh - Quảng NamFile tài liệu : 2018-11-20ongDN1500 tai bai.jpg