Dự án cấp nước thô khu kinh tế Nghi Sơn


Hệ thống cấp nước.
* Nhu cầu sử dụng nước: 1000 m3/ngđ
* Nguồn nước: Dự kiến nguồn nước thô sẽ được lấy tại hồ đồng chùa, sau đó được xử lý cấp cho sinh hoạt, nhà máy hiện đã xây đựng có công xuất 90.000m3/ngđ
* Giải pháp thiết kế :Thiết kế mạng lưới cấp nước cho KCN theo dạng kết hợp giữa cấp nước sinh hoạt và cứu hoả. Thiết kế mạng lưới cấp nước đối với tuyến chính (từ F100 đến F200) là mạch vòng, đối với tuyến ống phân phối là các nhánh cụt. Mỗi lô đất công cộng bố trí một đầu chờ cấp nước. Chọn hệ thống chữa cháy là hệ thống chữa cháy áp lực thấp. Trên các trục đường có ống cấp nước chính sẽ đặt các trụ cứu hỏa, khoảng cách giữa các trụ cứu hoả từ 120 (m) đến 150 (m).
* Vật liệu đường ống cấp nước: ống cấp nước sử dụng là ống gang dẻo đố với ống có đường kính ≥F100, HDPE đối với ống có đường kính <F100.
       * Vị trí đặt đường ống cấp nước: Đường ống cấp nước được đặt dưới hè đường.