Phụ kiện cốt sợi thuỷ tinh FRP

Ngoài sản phẩm chính là ống cốt sợi thủy tinh, Công ty cổ phần ống sợi thủy tinh Nghi Sơn còn cung cấp các sản phẩm phụ kiện FRP như: Cút, Tê, Côn,...