•  NGHI SƠN FIBERGRASS PRESSURE PIPE J.S.C
  • Address:   Khu Công Nghiệp I, Khu Kinh Tế Nghi Sơn, X. Mai Lâm, H. Tĩnh Gia, T. Thanh Hoá - Nghi son economic zone, Tinh Gia Dist, Thanh Hoa Province
  • Tel:   84 0237 8722 344/ 8722 666 - 0966 888 146
  • Fax:   
  • Email:   hanhchinhnghisonfrp@gmail.com