Dịch vụ

Xây lắp

Xây lắpXây lắp

Công ty cổ phần ống sợi thủy tinh Nghi Sơn là doanh nghiệp sản xuất các loại sản phẩm composite (FRP) có quy mô công nghiệp, hiện đại. Với đội ngũ cán bộ, công nhân năng động...
Tìm hiểu thêm
Thí nghiệm

Thí nghiệmThí nghiệm

Công ty cổ phần ống sợi thủy tinh Nghi Sơn là doanh nghiệp sản xuất các loại sản phẩm composite (FRP) có quy mô công nghiệp, hiện đại. Với đội ngũ cán bộ, công nhân năng động...
Tìm hiểu thêm
Cơ khí

Cơ khíCơ khí

Công ty cổ phần ống sợi thủy tinh Nghi Sơn là doanh nghiệp sản xuất các loại sản phẩm composite (FRP) có quy mô công nghiệp, hiện đại. Với đội ngũ cán bộ, công nhân năng động...
Tìm hiểu thêm
cart (0) Hotline Facebook Zalo